Home
Visie
Aanpak
Profiel/CV
Links
Contact
 
Visie

De toenemende druk tot behoud van de concurrentiepositie, uitgedrukt in termen van kostenbeheersing en versnelling van de 'time-to-market', vraagt om de ontwikkeling van een beheersomgeving, gericht op verhoging van efficiëntie en effectiviteit. Meer doen, met minder middelen, in een kortere tijd, tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit en met een optimum aan managementinformatie om tijdig bij te kunnen sturen.

Behalen van projectresultaten op basis van de beschikbare middelen vraagt voortdurend om inzicht in de voortgang van het werk. Het tijdig informeren van het management en het stellen van de juiste prioriteiten (gebaseerd op betrouwbare informatie) is daarbij van cruciaal belang.

COP-IT Projectmanagement staat voor vakmanschap, openheid en eerlijkheid. De gedreven en enthousiaste houding zorgt voor resultaten. Niet alleen technische competenties, zoals projectvoorbereiding en -inrichting, projectuitvoering en afsluiting. maar ook de gedragscompetenties en contextuele competenties behoren tot de bagage van COP-IT B.V. Projectmanagement . Bij COP-IT B.V. Projectmanagement is de klant nog koning en wordt met duidelijke argumenten de consequenties van uw keuze aangegeven.

COP-IT B.V. Projectmanagement is een bedrijf waarop u kunt bouwen.